Skip to main content

Motie: volledige uitbetaling van betalingsrechten in december van het jaar over welke deze betaald worden

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat boeren duidelijkheid nodig hebben over wanneer ze hun betalingsrechten krijgen uitgekeerd;
overwegende dat de uitbetaling over 2015 beter had gemoeten;
verzoekt de regering, te streven naar volledige uitbetaling van betalingsrechten in december van het jaar over welke deze betaald worden, en uiterlijk in januari,
en gaat over tot de orde van de dag.

 

Ondertekend door:
J.L. Geurts CDA Lid Tweede Kamer
R.K. Dik-Faber CU Lid Tweede Kamer
E. Dijkgraaf SGP Lid Tweede Kamer
D.J.G. Graus PVV Lid Tweede Kamer

Aangenomen met algemene stemmen
voor: 50PLUS, CDA, CU, D66, GL, GrBvK, GrKÖ, LHOU, LKLE, LVLI, PvdA, PVDD, PVV, SGP, SP, VVD