Skip to main content

Motie: infasering wijting niet laten gelden voor de gerichte tongvisserij

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij de infasering van de aanlandplicht in 2017 de vissoort wijting de eerste verstikkingssoort dreigt te worden, met onmogelijke gevolgen voor met name de tongvisserij;
verzoekt de regering, in het kader van de voorbereiding en de aanbevelingen voor de infasering van de aanlandplicht in 2017 in overleg met de lidstaten van de Scheveningengroep te proberen te bewerkstelligen dat de infasering wijting niet gaat gelden voor de gerichte 80 mm-tongvisserij,
en gaat over tot de orde van de dag.

 

Ondertekend door:
J.L. Geurts CDA Lid Tweede Kamer
E. Dijkgraaf SGP Lid Tweede Kamer
E.E.W. Bruins CU Lid Tweede Kamer
B. Visser VVD Lid Tweede Kamer
D.J.G. Graus PVV Lid Tweede Kamer
R.A. van Vliet LVLI Lid Tweede Kamer
J.J. van Klaveren GrBvK Lid Tweede Kamer

Aangenomen
voor: CDA, CU, GrBvK, LHOU, LKLE, LVLI, PVV, SGP, VVD
tegen: 50PLUS, D66, GL, GrKÖ, PvdA, PVDD, SP