Skip to main content

Motie mbt rapporteren voortgang implementatie aanlandplicht

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat sinds 1 januari 2015 de pelagische visserij en sinds 1 januari 2016 de demersale visserij moeten werken met de aanlandplicht;
overwegende dat het uitgangspunt bij de invoering van de aanlandplicht is dat de regels uitvoerbaar, naleefbaar en handhaafbaar moeten zijn;
constaterende dat er nog steeds veel onduidelijk is met betrekking tot de uitvoering, handhaving en harmonisatie van deze regels tussen verschillende Noordzeelidstaten;
verzoekt de regering, halfjaarlijks te rapporteren aan de Kamer over de voortgang van de implementatie van de aanlandplicht en hierbij specifiek aandacht te besteden aan de harmonisatie en handhaving van de regels met betrekking tot de aanlandplicht;
verzoekt de regering, in overleg met de sector de handhaving van de aanlandplicht zo vorm te geven dat de regels uitvoerbaar, naleefbaar en handhaafbaar zijn,
en gaat over tot de orde van de dag.

 

Ondertekend door:
B. Visser VVD Lid Tweede Kamer
E. Dijkgraaf SGP Lid Tweede Kamer
J.L. Geurts CDA Lid Tweede Kamer
E.E.W. Bruins CU Lid Tweede Kamer
D.J.G. Graus PVV Lid Tweede Kamer


Aangenomen
voor: 50PLUS, CDA, CU, D66, GrBvK, GrKÖ, LHOU, LKLE, LVLI, PvdA, PVV, SGP, VVD
tegen: GL, PVDD, SP