Skip to main content

Motie mbt toelaten langere visserijschepen mbt proef doorvaart windmolenparken

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de nieuwste duurzame kotters langer zijn dan het maximum van 24 meter, dat gaat gelden voor de doorvaart van visserijschepen in windmolenparken in de proefperiode die ingaat vanaf 1 januari 2017;
verzoekt de regering, in de proefperiode ook scheepslengtes tussen de 24 meter en de 45 meter mee te nemen zodat potentiële kosten worden beperkt,
en gaat over tot de orde van de dag.

 

Ondertekend door:

J.L. Geurts CDA Lid Tweede Kamer
B. Visser VVD Lid Tweede Kamer
D.J.G. Graus PVV Lid Tweede Kamer
E.E.W. Bruins CU Lid Tweede Kamer
E. Dijkgraaf SGP Lid Tweede Kamer
 

Aangenomen
voor: 50PLUS, CDA, CU, GrBvK, LHOU, LKLE, LVLI, PVV, SGP, VVD
tegen: D66, GL, GrKÖ, PvdA, PVDD, SP