Skip to main content

Motie: aan opvangcentra overdragen van op voorraad verblijvende proefapen

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, op voorraad verblijvende proefaapjes per direct over te dragen aan daarvoor bestemde en erkende opvangcentra, al dan niet met bemiddeling van Stichting AAP,
en gaat over tot de orde van de dag.

 

Verworpen
voor: PVDD, PVV, SP
tegen: 50PLUS, CDA, CU, D66, GL, GrBvK, GrKÖ, LHOU, LKLE, LVLI, PvdA, SGP, VVD