Skip to main content

Motie: alleen bij medische noodzaak couperen van lichaamsdelen van proefdieren

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er voldoende alternatieven bestaan voor het merken van proefdieren ter vervanging van barbaarse methoden zoals het vaak onverdoofd couperen van tenen, oren en staart;
verzoekt de regering, het couperen van lichaamsdelen bij proefdieren (zolang deze nog bestaan) enkel toe te staan bij medische noodgevallen, zoals ter behandeling van trauma's door dierenartsen,
en gaat over tot de orde van de dag.