Skip to main content

Motie: plan van aanpak voor de afbouw van het aantal aapjes in het BPRC

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de aangenomen motie-Graus (32336 nr. 18) ter afbouw van het aantal apen in het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) te Rijswijk al jaren niet wordt uitgevoerd en er onlangs zelfs aapjes werden toegevoegd;
verzoekt de regering, in een plan van aanpak duidelijk te maken hoe en op welke termijn de afbouw van het aantal aapjes in het BPRC zal worden gerealiseerd,
en gaat over tot de orde van de dag.

 

Verworpen
voor: 50PLUS, CU, D66, GL, PVDD, PVV, SGP, SP
tegen: CDA, GrBvK, GrKÖ, LHOU, LKLE, LVLI, PvdA, VVD