Skip to main content

Motie mbt evenwichtiger machtsverdeling binnen Air France-KLM-Group Executive Committee

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, te onderhandelen over een evenwichtigere machtsverdeling binnen de Air France-KLM-Group Executive Committee,
en gaat over tot de orde van de dag.

 

Verworpen
voor: 50PLUS, CDA, CU, GrBvK, LKLE, PVV
tegen: D66, GL, GrKÖ, LHOU, LVLI, PvdA, PVDD, SGP, SP, VVD