Skip to main content

Motie: gelijkstelling van de staatsdeelneming in KLM aan die van de Fransen

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, te bezien op welke manier en met welke financiële dekking de staatsdeelneming in KLM gelijk kan worden gesteld aan het percentage van de Fransen,
en gaat over tot de orde van de dag.

 

Verworpen
voor: 50PLUS, PVV
tegen: CDA, CU, D66, GL, GrBvK, GrKÖ, LHOU, LKLE, LVLI, PvdA, PVDD, SGP, SP, VVD