Skip to main content

Motie mbt tegengaan van onnodig samenvoegen van opdrachten

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er, ondanks de wettelijke bepaling tegen het onnodig samenvoegen van opdrachten, nog te veel opdrachten samengevoegd worden;
overwegende dat samenvoeging van aanbestedingsopdrachten ongunstig is voor het mkb;
verzoekt de regering, te komen met voorstellen om het onnodig samenvoegen van opdrachten tegen te gaan, in het kader van beter aanbesteden,
en gaat over tot de orde van de dag.

 

ONDERTEKEND door:

K. Verhoeven D66 Lid Tweede Kamer
S.M.J.G. Gesthuizen SP Lid Tweede Kamer
J.S. Monasch PvdA Lid Tweede Kamer
Agnes H. Mulder CDA Lid Tweede Kamer
E.E.W. Bruins CU Lid Tweede Kamer
E. Ziengs VVD Lid Tweede Kamer
D.J.G. Graus PVV Lid Tweede Kamer


Aangenomen met algemene stemmen
voor: 50PLUS, CDA, CU, D66, GL, GrBvK, GrKÖ, LHOU, LKLE, LVLI, PvdA, PVDD, PVV, SGP, SP, VVD