Skip to main content

Motie: het afbreken van illegaal gebouwde windmolens

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland acht jaar lang miljoenen euro's subsidie heeft uitgekeerd aan een illegale windmolen in Schagen;
overwegende dat ook op andere plaatsen in Nederland, zoals Maartensbrug. Spijkenisse en Rotterdam, illegale windmolens blijven staan en subsidie vanuit het Rijk ontvangen;
verzoekt de regering om, illegaal gebouwde windmolens af te laten breken en de subsidies terug te vorderen,
en gaat over tot de orde van de dag.

 

Verworpen
voor: 50PLUS, GrBvK, PVV, SP
tegen: CDA, CU, D66, GL, GrKÖ, LHOU, LKLE, LVLI, PvdA, PVDD, SGP, VVD