Skip to main content

Motie: stopzetten van de Duitse pompen als startdatum voor de verjaringstermijn

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat na het stopzetten van de Duitse mijnwaterpompen het grondwater in het Limburgse mijnbouwgebied is gestegen, waardoor er schade is ontstaan;
verzoekt de regering om, het stopzetten van de Duitse pompen in 1994 voor het aangrenzende Limburgse mijnbouwgebied als mijnbouwactiviteit aan te merken, waardoor het als startdatum voor de huidige wettelijke verjaringstermijn dient,
en gaat over tot de orde van de dag.