Skip to main content

Motie mbt het vrijmaken van capaciteit bij de inlichtingendiensten

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de inlichtingendiensten geen zelfstandige taak hebben in het verzamelen van dreigingsinformatie met betrekking tot de veiligheid van het luchtruim boven conflictgebieden;
overwegende dat de inlichtingendiensten een taak behoren te hebben voor wat betreft het koppelen van informatie over conflictgebieden aan de veiligheid voor de burgerluchtvaart;
verzoekt de regering, capaciteit vrij te maken bij de inlichtingendiensten zodat nieuwe risico's voor de burgerluchtvaart tijdig worden herkend en worden gedeeld met de luchtvaartmaatschappijen indien noodzakelijk,
en gaat over tot de orde van de dag.

 

Verworpen
voor: 50PLUS, CU, GrBvK, PVDD, PVV, SP
tegen: CDA, D66, GL, GrKÖ, LHOU, LKLE, LVLI, PvdA, SGP, VVD