Skip to main content

Motie: simultaangebruik door Schiphol van start- en landingsbanen

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat Schiphol het simultaangebruik van start- en landingsbanen mag uitbreiden naar 2+2,
en gaat over tot de orde van de dag.

 

Verworpen
voor: GrBvK, LHOU, PVV
tegen: 50PLUS, CDA, CU, D66, GL, GrKÖ, LKLE, LVLI, PvdA, PVDD, SGP, SP, VVD