Skip to main content

Motie mbt aanscherping interventiebeleid NVWA

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat visverwerkingsbedrijf Foppen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit als "normaal functionerend" bedrijf werd gezien;
verzoekt de regering, het interventiebeleid van de NVWA aan te scherpen opdat bedrijven zoals visverwerkingsbedrijf Foppen op een adequate manier kunnen worden opgespoord en aangepakt ter voorkoming van zieken en dodelijke slachtoffers, welke er nu zijn te betreuren,
en gaat over tot de orde van de dag.

 

Verworpen
voor: 50PLUS, CU, D66, GL, GrBvK, PVDD, PVV, SP
tegen: CDA, GrKÖ, LHOU, LKLE, LVLI, PvdA, SGP, VVD