Skip to main content

Motie: hogere boetes en straffen voor overtreding van de Warenwet

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, hogere boetes en straffen mogelijk te maken inzake overtreding van de (Voedsel- en) Warenwet, welke in verhouding staan tot het gepleegde delict en waarbij rekening wordt gehouden met de behaalde winsten en eventueel genomen risico's en gevaren voor dier- en volksgezondheid,
en gaat over tot de orde van de dag.