Skip to main content

Motie mbt een lesmodule dierenmishandeling en huishoudelijk geweld

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een (verkorte) lesmodule Dierenmishandeling en huiselijk geweld standaard op te nemen in de opleiding tot algemeen opsporingsambtenaar van de Nationale Politie,
en gaat over tot de orde van de dag.