Skip to main content

Motie mbt het oneervol ontslaan v.d. Raad van Commissarissen v. Prorail

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het bij ProRail een financiële puinhoop is;
constaterende dat de voorzitter van de raad van commissarissen op 25 september 2015 aan de Kamer schreef dat de beeldvorming over ProRail "overtrokken is en een onjuist beeld geeft van de huidige situatie";
constaterende dat hij daarmee de Kamer moedwillig op het verkeerde been heeft proberen te zetten;
constaterende dat de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft uitgesproken dat de cultuur van ProRail veranderd moet worden;
verzoekt de regering, de zittende raad van commissarissen van ProRail per heden oneervol te ontslaan wegens disfunctioneren, zonder uitbetaling van bonussen en vertrekpremies,
en gaat over tot de orde van de dag.

 

Verworpen
voor: PVV, SP
tegen: 50PLUS, CDA, CU, D66, GL, GrBvK, GrKÖ, LHOU, LKLE, LVLI, PvdA, PVDD, SGP, VVD