Skip to main content

Motie: een toekomst- en concurrentiebestendige strategie

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, al haar mooie woorden en toezeggingen aangaande onze maritieme sector om te zetten in een toekomst- en concurrentiebestendige strategie en meer in te zetten op projecten ten behoeve van het maritieme cluster,
en gaat over tot de orde van de dag.

 

Verworpen
voor: 50PLUS, GrBvK, PVDD, PVV, SGP, SP
tegen: CDA, CU, D66, GL, GrKÖ, LHOU, LKLE, LVLI, PvdA, VVD