Skip to main content

Motie: opkomen voor de Nederlandse mainports

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie een formeel onderzoek dreigt te starten naar staatssteun aan Nederlandse bedrijven, waaronder Havenbedrijf Rotterdam en Maastricht Aachen Airport;
voorts constaterende dat de Europese Commissie wil dat vrijstellingen van vennootschapsbelasting worden opgeheven;
verzoekt de regering, op te komen voor onze mainports (van nationaal belang) en de sociaal-maatschappelijke en economische gevolgen van opheffing van vrijstelling voor vennootschapsbelasting in kaart te brengen,
en gaat over tot de orde van de dag.