Skip to main content

Motie: starten met de pilot wolhandkrab

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat de pilot wolhandkrab, inclusief de pilot verwerking, op korte termijn van start kan gaan,
en gaat over tot de orde van de dag.

 

Ondertekend door:
E. Dijkgraaf SGP Lid Tweede Kamer
B. Visser VVD Lid Tweede Kamer
J.L. Geurts CDA Lid Tweede Kamer
D.J.G. Graus PVV Lid Tweede Kamer
E.E.W. Bruins CU Lid Tweede Kamer
J. Houwers LHOU Lid Tweede Kamer
J.J. van Klaveren GrBvK Lid Tweede Kamer
R.A. van Vliet LVLI Lid Tweede Kamer

Aangenomen
voor: 50PLUS, CDA, CU, GrBvK, LHOU, LKLE, LVLI, PvdA, PVV, SGP, VVD
tegen: D66, GL, GrKÖ, PVDD, SP