Skip to main content

Motie over de Nederlandse zetel in de Group Executive Committee van Air France KLM

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Group Executive Committee van Air France-KLM bestond uit tien Fransen en slechts vier Nederlanders;

constaterende dat door het vertrek van voormalig directeur KLM Nederland en Transaviatopman, Bram Gräber, de reeds ongelijke machtsverdeling nog meer in het voordeel van de Fransen kan uitvallen;

verzoekt de regering, zich (op diplomatiek niveau) in te spannen om de Nederlandse zetel te behouden in de Group Executive Committee van Air France-KLM,

en gaat over tot de orde van de dag.