Skip to main content

Motie over het screenen van luchthavenpersoneel door de AIVD

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat van een schoonmaker die al vier jaar werkzaam was binnen de beveiligde zone van een grote luchthaven in Berlijn, casueel zijn radicale achtergrond werd ontdekt;

overwegende dat tientallen medewerkers van luchthavens in Parijs en Orly zijn ontslagen nadat bleek dat zij waren geradicaliseerd;

constaterende dat personeel van kerncentrales en andere kwetsbare locaties wel diepgravend wordt gescreend of geweerd indien nodig;

verzoekt de regering om, medewerkers die toegang hebben of krijgen tot beveiligde zones en/of zenuwcentra, te laten screenen door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst,

en gaat over tot de orde van de dag.