Skip to main content

Motie over meer honden inzetten bij zoekacties naar explosieven

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat steeds meer luchthavens worden getroffen door terroristische aanslagen;

overwegende dat onze mainport, tevens grenspost, Schiphol behoort tot de mogelijke doelwitten;

constaterende dat de pakkans van terroristen door de inzet van speurhonden enorm wordt vergroot;

verzoekt de regering, zowel meer hondengeleiders als speurhonden op te leiden en in te zetten ten behoeve van de preventieve zoekacties naar explosieven, vuurwapens en munitie,

en gaat over tot de orde van de dag.