Skip to main content

Motie over een kennisprogramma voor zo adequaat mogelijke normstelling

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er nog onzekerheden zijn over de herkomst TTX, mogelijke gevolgen en effectieve aanpak;

verzoekt de regering, zo snel mogelijk samen met het bedrijfsleven een kennisprogramma op te zetten ten behoeve van zo adequaat mogelijke normstelling,

en gaat over tot de orde van de dag.