Skip to main content

VAO Waterschade in Zuidoost-Nederland

Ik sluit mij aan bij de motie van het CDA, van de heer Geurts. Ik heb die motie ook medeondertekend. Ik hoop dat de hele oppositie daaraan meedoet en dat de coalitie de motie zal steunen. Tijdens het AO bleek dat er werkgroepen en meldpunten zijn en dat resten van asbestdaken worden opgeruimd. We hebben het ook gehad over "scheurtjes", terwijl er gewoon honderden bedrijven naar de knoppen zijn gegaan die voor ons allemaal, zoals we hier zitten, in onze primaire levensbehoeften voorzien. Ik zeg hier nogmaals — dat zeg ik al heel lang — dat er miljarden naar Griekenland en naar de EU gaan en dat in het voormalige Oostblok jeu-de-boulesbaantjes worden aangelegd met geld van onze boeren, als grootste nettobetalers, en van iedere burger, als een van de grootste nettobetalers. Het kan dan niet zo zijn dat er nu geen geld is voor onze boeren en het kan al helemaal niet zo zijn dat er wel geld is voor bankbobo's. Daar zijn miljarden in gestoken. Dat kan gewoon niet! Dat krijgen wij niemand uitgelegd.

Ik voorzie dat onze motie het niet gaat halen, want de PvdA en de VVD houden elkaar als een Siamese tweeling angstvallig vast op weg naar de verkiezingen, omdat zij alle twee een pak op hun broek krijgen van de kiezers. Ze moeten het dus zo lang mogelijk met elkaar proberen vol te houden, maar er moet ook eens aan het algemeen belang gedacht worden, aan het nationaal belang. Onze boeren zijn van nationaal belang.

Mevrouw Lodders, u kunt knikken wat u wilt, maar dit zijn de feiten. Ik vind niet dat u namens de VVD en de heer Leenders namens de PvdA opkomen voor het nationaal belang. Het gaat om onze boeren, om onze primaire levensbehoeften en om een natuurramp van ongekende omvang, die de afgelopen 100 jaar nooit is voorgekomen.

Zo'n natuurramp heeft de afgelopen tien jaar niet in ons land plaatsgevonden. Daar gelden nieuwe regels en nieuwe wetten voor. Ik verzoek de staatssecretaris nogmaals om de boeren tegemoet te komen door artikel 3 van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen in werking te laten treden. Dat is mijn verzoek.