Skip to main content

AO Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Mijnheer de voorzitter. Helaas vormt niet alleen de ICT een probleem. In de afgelopen tien jaar heb ik zo veel moties ingediend om de NVWA sterker en krachtiger te maken, maar die werden bijna nooit door iemand gesteund. Nu hebben plots allemaal partijen een grote mond, maar de heer Wassenberg is de enige die alle moties gesteund heeft, althans de Partij voor de Dieren.

Als je dit jarenlang laat gebeuren en de NVWA pony’s geeft in plaats van racepaarden, financieel gezien, dan ga je de wedstrijd niet winnen. De hufters zijn racepaarden, maar de NVWA krijgt pony’s ter beschikking om ze te bestrijden. Dat ga je niet redden. Daar zit het probleem. Als je ziet wat er is ingediend – ik heb dat net doorgenomen met de heer Wassenberg – dan is het heel schaamtevol om te zien hoe partijen die hier nu een grote mond hebben, niets eraan hebben gedaan. Ze hebben geen enkele motie gesteund die ik in de afgelopen tien jaar heb ingediend. Nu is het te laat. Nu zit er eindelijk een goede man, de inspecteur-generaal, en gaan ze plotseling lekker mekkeren en zaniken. Ik vind dat echt schandalig, echt waar. Als je er een goede inspecteur-generaal neerzet, dan moet je hem ook de kans geven. Dan moet je niet na twee jaar gaan zitten zeuren. Wij hebben ook jaren nodig gehad om een goed Kamerlid te worden, met alle respect. Wij dienen niet voor niets al jaren moties in voor kwantitatieve groei binnen de NVWA en de voormalige AID (Algemene Inspectiedienst).

Wij hebben zelfs een keer voorgesteld dat de NVWA zich enkel met voedselveiligheid en waren keuren zou bezighouden en de aan dierenwelzijn gerelateerde zaken aan de dierenpolitie moest overlaten. Wij hadden om 500 dierenpolitiemensen gevraagd. Dat is door iedereen, behalve de Partij voor de Dieren, om zeep geholpen. De NVWA had zich dan vervolgens met dierengezondheid en warenkeuring kunnen bezighouden. Opgelost. Dan was ook nog een deel bij justitie komen te liggen, bij Veiligheid en Justitie. Dat hebben ze allemaal niet gewild, en dan nu allemaal zeuren en mekkeren zonder recht van spreken. Ik vind dat echt niet goed hoor. Wij willen weten wat de Staatssecretaris gaat doen om de ICT-problemen zo snel mogelijk op orde te krijgen. Ik hoor daarop graag een reactie.

In de ons omringende Europese lidstaten komen de keuringskosten niet voor de volle rekening van de sector. Hoe gaat de Staatssecretaris dat oplossen? Er moet wel een gelijk speelveld zijn voor onze ondernemers. Wij willen een onderzoek en gepaste actie. Wij pleiten al langere tijd binnen alle ministeries voor een transparante tariefopbouw.

In maart jongstleden is bij twee veehouders wederom ernstige dierverwaarlozing aan het licht gekomen, leidend tot de hongerdood van vele honderden dieren. Dat is een zeer ernstige zaak. Als het om één koe of één varken zou gaan, dan zou dat al schandalig zijn, maar dit is echt heel schandalig. Die bedrijven stonden al jaren onder verscherpt toezicht van de NVWA, maar nu blijkt weer: de NVWA heeft niet genoeg mensen. Ik kan nu wel weer druk gaan uitoefenen op een Staatssecretaris en een inspecteur-generaal, maar als je niets hebt, kun je ook niets doen. Zo eenvoudig is het. Daar moet gewoon iets aan gebeuren. Ik zal straks nakijken wat er allemaal staat in de verkiezingsprogramma’s, in plaats van altijd hier te luisteren naar dat geblèr.

We willen dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij risicobedrijven, en niet alleen bestuursrechtelijk. Daarom hebben we ook gezegd dat de dierenpolitie, vanwege de politionele en strafrechtelijke bevoegdheden, een betere optie zou zijn dan enkel bestuursrechtelijk optreden.

Wij geven het al tien jaar aan, maar ik doe het toch nog een keer: wij zijn voor dat levenslange houdverbod en voor gevangenisstraffen. Daar pak je ze echt mee. Als je iemand in de bak gooit en het liefst streng straft, met water en brood, dan moet je maar eens kijken hoe vlug ze daarmee stoppen. Maar daarmee gebeurt ook niks. Men kan daar biljarten en voetballen op het dak; dat zijn toch geen straffen die dierenbeulen hier bij ons krijgen? Ik heb pas met iemand gesproken die uit de gevangenis kwam. Die lacht ons gewoon uit. Die heeft daar gewoon een hartstikke leuke tijd gehad. Hij heeft wat videootjes zitten kijken, wat zitten gamen. Dat is toch niet meer normaal? Ze krijgen straks ook nog allemaal een iPad, hoppekee. Van moeder nooit gehad, terwijl zij zich een leven lang rot heeft gewerkt.

Het belangrijkste van dit AO is echter het verhaal van de dierenartsen. Ik heb begrepen, en ik wil ook dat de Staatssecretaris dat bevestigt, dat er ongeveer 300 toezichthoudende dierenartsen zijn, naar ik begrepen heb in vaste dienst, en dat een heel groot deel – plusminus 150, en mogelijk kan de Staatssecretaris dat bevestigen – zogenaamde «praktijkhoudende dierenartsen» zijn. Daarmee gaan problemen ontstaan nu de VAR is afgeschaft en wordt vervangen door de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA). Dan komt er een soort door de Belastingdienst goedgekeurd model overheen, en daar gaat het fout. Het gaat echt fout. We gaan te maken krijgen met een tekort aan goede dierenartsen, zeker bij die praktijkhoudende dierenartsen. Die mensen gaan in verzet komen, die gaan dat niet pikken. Dat gaat een probleem zijn, net als bij onze luchtverkeersleiders. Het is heel gemakkelijk om te zeggen «inspecteur-generaal, los het maar op» maar die beste man kan er niets aan doen. Er zal echt iets moeten gebeuren. Ik wil de Staatssecretaris echt verzoeken om in conclaaf te gaan met zijn counterpart binnen Financiën want hier moet echt iets gaan gebeuren. Desnoods wordt een uitzonderingspositie gecreëerd of weet ik wat in het landsbelang voor volks- en diergezondheid kan worden gecreëerd, want dit kan gewoon niet. Ik had daar graag een oplossing voor gehad.

Ik heb voorts nog een paar vragen over moties die zijn verworpen of aangehouden. Ik heb gevraagd om een betere samenwerking tussen humane en veterinaire hulporganisaties waar de NVWA allebei mee te maken heeft. Ik wil verder dat de Staatssecretaris iets zegt over meer onaangekondigde controles. Controles gebeuren niet altijd onaangekondigd. We moeten dat echt gaan doen want anders kunnen ze de boel nog even vlug op orde maken. Als ze daarvoor een nacht moeten doorwerken, dan maakt dat niet uit. Dat kan natuurlijk niet. Ik vraag daarnaast of de mensen van de NVWA de cursus herkenning van dierenmishandeling kunnen krijgen. Dat werkt wel.

Veel NVWA-medewerkers, dierenpolitiemensen en zelfs dierenartsen weten niet het verschil tussen een hematoom dat is ontstaan door een gevecht tussen dieren en een hematoom dat is toegebracht door een mens. Ik wil sowieso aanscherping van het interventiebeleid. Bovendien, als het is toegebracht door een mens, moeten de NVWA’s die dierenmishandeling melden. Het kan zomaar zijn dat binnen die boerderij van alles misgaat met een gezin. Vaak kan een NVWA-dierenarts dierenmishandeling constateren. Dan heb je te maken met een hufter die dat doet tegen zo’n weerloos diertje. Hij gaat dan ook vaak niet goed om met zijn gezin. Dat dient dan wel gemeld te worden. Dat is ook een verzoek.