Skip to main content

VSO Ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming

Ik wil één onderwerp graag kort aan de orde stellen. Ik ben blij dat de motie-Heerema/Geurts met betrekking tot de Oostvaardersplassen in uitvoering is. In deze motie wordt de overdracht van de verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn van grote grazers van het Rijk naar de provincie geregeld. Dat is een verstandige stap. Ik heb daar één vraag over. Kan de staatssecretaris aangeven wanneer hij verwacht dat de definitieve overeenkomst met de provincie Gelderland getekend kan worden?

Voorzitter. Ik heb een korte mededeling. Ik zit sinds 2006 in de Kamer. Het klopt inderdaad dat ik veel herhaal en het klopt ook dat daarin vaak de kracht zit. De PVV heeft als enige gewaarschuwd voor de ellende van Natura 2000. Geen enkele partij steunde ons, al die jaren niet. Ik merk dat verschillende partijen wakker beginnen te worden nu het te laat is. We hebben de natuur en de boeren laten struikelen en nu gaan we de helpende hand reiken. De PVV heeft dat proberen te voorkomen. Dat is niet gelukt. Wij hebben ook al twee jaar eerder gewaarschuwd voor de bankencrisis. Wij hebben ook gewaarschuwd voor alle ellende rondom de vluchtelingen en Griekenland en noem het allemaal maar op.

Telkens krijgt de PVV na zoveel jaren gelijk. Ik hoop dat de Kamer dat eens gaat inzien. Als wij iets zeggen, dan snijdt dat hout. Als second best heb ik daarom de motie van mijn beleidsmedewerker professor Dijkgraaf meegetekend. Uiteraard zijn en blijven wij tegen Natura 2000, maar nu de ellende er toch is, heb ik als second best de motie van professor Dijkgraaf meegetekend. Daar wil ik het bij laten. Fijne dag verder.