Skip to main content

AO Renovatie Binnenhof

De PVV is niet overtuigd van de noodzaak om om en nabij een half miljard uit te trekken voor de renovatie van het Binnenhof. Wat ons betreft wordt achterstallig onderhoud wel aangepakt. Bijvoorbeeld de ventilatie is in sommige delen van het gebouw echt ver beneden de maat. Hetzelfde geldt voor voorzieningen voor brandpreventie. Tegen dat soort maatregelen kan de PVV natuurlijk nooit zijn. De PVV wil dus dat achterstallig onderhoud wordt aangepakt, maar is tegen de grootschalige renovatie die de Minister nu van plan is.We zullen een voorstel daarvoor niet kunnen steunen. Mijn partij vindt het ongepast om in deze tijd, terwijl ouderen worden gekort, voor onszelf een half miljard uit te trekken.

Alle werkzaamheden op het vlak van brandveiligheid en onderhoud moeten volgens mijn partij ook veel goedkoper kunnen worden uitgevoerd dan nu wordt voorgesteld. Wij vragen ons af of er voldoende marktpartijen zijn geraadpleegd. Kan de Minister daarop ingaan?

Wij hebben ons zeer verbaasd over de afwijzing van het voorstel van 50PLUS om het gebouw Hotel te slopen. Dat is het meest erbarmelijke gebouw dat er bestaat. Daarom hebben ze de PVV erin gestopt. Ik zit al heel wat jaren in dat gebouw. Vroeger zat GroenLinks erin. Daar was toen een heel hoog ziekteverzuim. Dat weet ik van mevrouw Azough. Zij heeft mij dat verteld toen ik daar kwam. Nou, je krijgt daar vanzelf last van een hoog ziekteverzuim. Het «sickbuildingsyndroom» noemen deskundigen dat. We hebben er luchtmetingen gedaan. De Facilitaire Dienst heeft alles gedaan om ons te helpen. Men heeft folie tegen de ramen geplak om de warmte te weren. ’s Zomers ga je er namelijk kapot van de warmte. Je mag er vervolgens geen airco in steken, want dat mag ook al niet van het Reglement van Orde. ’s

Winters barst je van de kou en staan de ijsbloemen op de ramen. Dit is echt te gek voor woorden, hoor. Onze medewerkers zitten gewoon met een sjaal om. Dat kan allemaal niet. Ik heb trouwens alle lof voor de Facilitaire Dienst van de Tweede Kamer. Ik kom er nooit en ik ben bijna nooit op onze gang, maar ik moet het toch wel voor de anderen opnemen. Ik moet eerlijk zeggen dat daar wel iets moet gebeuren. Voor ons mag dat gebouw Hotel gesloopt worden.

We steunen dus het voorstel van de heer Krol. Waarom wordt dat voorstel op voorhand afgewezen? Het prijsverschil lijkt namelijk vrij klein en de mogelijkheden bij sloop en nieuwbouw zijn enorm groot. Voor alle duidelijkheid zeg ik dat ik daar ook mensen van de brandweer heb ontvangen. Ik heb zelf ook deskundigen laten komen. Dat heb ik voor iets heel anders gedaan, maar ik heb het wel zelf georganiseerd. Mijn partij wil dus dat de mogelijkheid van sloop en passende nieuwbouw wordt onderzocht. Dat zou dus een nieuwe mogelijkheid zijn, dus mogelijkheid 4. Wij willen dus inderdaad dat wordt onderzocht of het mogelijk is om het gebouw Hotel te vervangen door grotere en hogere nieuwbouw. Dat zou ook nog een pre kunnen zijn.

Hierbij wil ik het laten, voorzitter. De rest zal Barry wel weer oppakken zodra hij terug is. Ik wil trouwens ook nog zeggen dat in het gebouw Hotel, waar nu onder andere de PVV zit, ook de fractie van de VVD heeft gezeten. Die had dezelfde ervaring als onze fractie, hoor. De leden van de VVD-fractie praatten er echter niet over. De leden van de fractie van GroenLinks hebben er wel over gepraat. Het gebouw Hotel is gewoon een sick building.