Skip to main content

PVV-vragen over het bericht dat een farmaceut zijn zakken vult met de hulp van minister De Jonge

Vragen van de leden Agema en Wilders (PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat een farmaceut zijn zakken vult met de hulp van minister De Jonge:

1.)
Bent u bekend met het artikel ‘Farmaceut Roche vult zijn zakken met zelftesten, met hulp van minister De Jonge’(*)?

2.)
Wat is uw reactie op de bewering dat VWS bijzonder behulpzaam is geweest om farmaceut Roche een grote voorsprong te geven op de concurrentie?

3.)
Hoe is de selectie van de zelftest van Roche gegaan? Aan welke criteria moest deze voldoen? Wie bepaalde dat? En wie nam hiertoe de beslissing?

4.)
Was van tevoren bekend dat er niet genoeg zelftests geleverd konden worden?

5.)
Heeft de schaarste in het aanbod tot een hogere prijs geleid? Zo nee, wat was dan de reden dat de zelftest relatief duur werd aangeboden?

6.)
Waarom is de mega-order van 46,5 miljoen zelftests door VWS niet aanbesteed? Van dwingende spoed was immers geen sprake, of wel? Graag een toelichting.

7.)
In Duitsland lag al een maand eerder een zelftest in de schappen bij de Aldi, waarom is niet voor diezelfde test gekozen?

8.)
Er zijn talloze zelftesten op de markt, toch zijn er nog maar 6 gevalideerd in Nederland (tegen 40 in Duitsland). Waar ligt dit aan?

9.)
Wie doet de validatie van de zelftests en is van te voren gecontroleerd of er mogelijk belangenverstrengeling aanwezig is of zelfs maar het vermoeden daarop?

10.)
De motie Wilders (Kamerstuk 25295-777) werd door u ontraden met het argument dat de onafhankelijkheid van OMT-leden vanzelfsprekend is. Staat u daar nog steeds achter?

(*) 22 april 2021, Farmaceut Roche vult zijn zakken met zelftesten, met hulp van minister De Jonge - Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek (ftm.nl)