Skip to main content

PVV-vragen over de tabel gebaseerd op NICE-data waaruit blijkt dat er nu meer tachtigplussers met corona zijn opgenomen in onze ziekenhuizen dan vóór de start van de vaccinatiecampagne

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van VWS over de tabel gebaseerd op NICE-data waaruit blijkt dat er nu meer tachtigplussers met corona zijn opgenomen in onze ziekenhuizen dan vóór de start van de vaccinatiecampagne:

1.)
Wat is uw reactie op bijgevoegde tabel welke werd samengesteld door de heer Y. Bleijenberg over het aantal covid-19 opnames uitgesplitst naar leeftijd? (*)

2.)
Waarom moeten Kamerleden voor hun informatie burgers raadplegen en krijgen wij deze tabel niet gedeeld via u?

3.)
Is de minister bereid een tabel als deze de komende weken dagelijks met ons te delen? Zo nee, waarom niet?

4.)
Hoe duidt de minister het gegeven dat er op dit moment meer tachtigers met corona in het ziekenhuis liggen dan vóór de vaccinatiecampagne?

5.)
Komt dat door het veilig wanen in geval van volledige vaccinatie? Zo nee, waarom niet?

6.)
Komt dat doordat de vaccins meer uitgewerkt zijn dan u ons heeft doen laten geloven? Zo nee, waarom niet?

7.)
Komt dat door de opstuwende werking die de op handen zijnde 2G heeft op de wens van veel burgers om liever een coronatoegangsbewijs te verkrijgen via een herstelbewijs ipv via vaccinatie? Zo nee, waarom niet?

8.)
Bent u ervan op de hoogte dat de Inspectie IGJ inmiddels heeft geconstateerd dat er “besmettingsfeestjes” worden gehouden?

9.)
Realiseert u zich dat mensen naar deze besmettingsfeestjes gaan omdat ze “liever besmet dan geprikt” worden en dat dit een opstuwende werking van het aantal coronabesmettingen geeft?

10.)
Realiseert u zich dat deze opstuwende werking van de besmettingen ophoudt als u stopt met de invoering van 2G? Zo nee, waarom niet?

11.)
Welk percentage van deze in het ziekenhuis opgenomen tachtigers is volledig gevaccineerd?

12.)
Klopt het dat tachtigers die met corona worden opgenomen worden in het ziekenhuis, niet worden opgenomen op de intensive care? Zo ja, waarom is dat?

13.)
Hoeveel verpleeghuisbewoners die covid-19 kregen, werden sinds 27 februari 2020 opgenomen in het ziekenhuis? Hoeveel op de ic?

14.)
Kunt u deze vragen uiterlijk aanstaande vrijdag beantwoorden, gezien de op handen zijnde mogelijke code zwart? Als dit niet is gelukt, gaarne een onderbouwing waarom niet. Mag dit nederige kamerlid er in het kader van artikel 68 van de grondwet op wijzen het recht te hebben op deze feitelijke informatie en dat het in het licht van de actualiteit zinloos is als we de antwoorden pas over drie weken krijgen?

(*) Twitteraccount @YorickB, 23 november 2021, 13:01 uur.

tabelfleur