Skip to main content

PVV stelt vragen over het bericht dat in Nederland jaarlijks zeker 200.000 ouderen mishandeld worden

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat in Nederland jaarlijks zeker 200.000 ouderen mishandeld worden.

1.)
Bent u bekend met het bericht "Zeker 200.000 ouderen mishandeld"? (*)

2.)
Wat is uw reactie op dit schokkende aantal dat in werkelijkheid waarschijnlijk nog vele malen hoger ligt volgens ouderenorganisatie ANBO?

3.)
Hoe gaat u het terugdringen van ouderenmishandeling topprioriteit maken?

4.)
Bent u bereid om de maatregelen die wij in 2008 voorgesteld hebben te realiseren(**), namelijk:

- VOG voor iedere zorgmedewerker;

- (anoniem) Meldpunt Ouderenmishandeling in elke gemeente;

- Meldcode Ouderenmishandeling voor de beroepsgroep;

- Landelijk registratiepunt raadpleegbaar door zorgaanbieders van medewerkers die in het verleden zijn ontslagen wegens mishandeling, verwaarlozing, onheuse bejegening van ouderen en gehandicapten;

- Bevoegdheid Inspectie voor de Gezondheidszorg tot het schorsen van zorgmedewerkers die zich schuldig maken ouderenmishandeling

- Verdubbeling maximumstraf bij ouderenmishandeling.

Zo neen, waarom niet?

(*) De Telegraaf, 15 juni 2010
(**) Ksnr: 31700 0055 XVI