Skip to main content

PVV: tekort aan medisch isotopen leidt tot woekerprijzen

Vervolgvragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat de traagheid van het ministerie van VWS leidt tot woekerprijzen voor medisch isotopen.

1.)
Bent u bekend met het bericht “Traag ministerie VWS leidt tot woekerprijzen voor medisch isotopen en hoge loonkosten Nederlandse ziekenhuizen” (*)?

 2.)
Wat is uw reactie op het feit dat de kosten voor medisch isotopen nu verdrievoudigd zijn door hogere inkoopprijzen en duurdere loonkosten?  

3.)
Bent u het met ons eens dat door uw trage besluitvorming deze hogere kosten zijn ontstaan en dat dit voorkomen had kunnen worden indien u vanaf maart direct maatregelen had genomen om de tekorten aan isotopen op te vangen?

4.)
U geeft zelf toe dat de huidige reactoren in Canada en Petten al in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw zijn gebouwd en dat onvoorziene mankementen niet denkbeeldig zijn. Is het dan niet verstandig om ook voor de toekomst voor een back-up te zorgen?

5.)
Waarom heeft de TU Delft al in geen maanden meer iets van het ministerie van VWS gehoord, terwijl de TU Delft voor een back-up kan zorgen waarmee 30.000 patiënten geholpen kunnen worden?  

6.)
Klopt het dat het ministerie van VWS een investering van 450.000 euro heeft toegezegd, waarvan 140.000 euro aan TU Delft voor de benodigde aanpassingen aan de onderzoeksreactor? Zo ja, waarom heeft de TU Delft dat geld dan nog niet ontvangen?

7.) Bent u bereid op korte termijn in gesprek te treden met de heren Wolterbeek van het Reactor Instituut Delft en Verzijlbergen van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde, om tot een besluit te komen over de investering?


(*) Traag ministerie VWS leidt tot woekerprijzen voor medisch isotopen en hoge loonkosten Nederlandse ziekenhuizen, MedicalFacts.nl