Skip to main content

Fleur Agema: 'Meer handen aan het bed van onze ouderen'

Op de site van "Zorg en Welzijn" zet Fleur Agema uiteen hoe de Partij voor de Vrijheid wil komen tot betere zorg, met meer handen aan het bed. Het PVV Tweede Kamerlid levert regelmatig blogbijdragen op de site zorgwelzijn.nl.

Hieronder het volledige artikel:

Meer handen aan het bed van onze ouderen

Het zomerreces is een mooie gelegenheid om op werkbezoek te gaan. Mijn fractievoorzitter Geert Wilders gaat dan altijd graag mee naar een zorginstelling. Het geeft ons de gelegenheid om van de medewerkers en bewoners zelf te horen hoe zij vinden dat het beleid uit ‘Den Haag’ voor hen uitpakt.

De bewoners zijn vaak erg te spreken over hun verzorgers, alleen, hadden ze maar wat meer tijd voor hen. Hetzelfde geldt voor de verplegers. Prachtig vinden ze hun vak, maar konden ze maar wat meer tijd doorbrengen met de bewoners.

Met kunst en vliegwerk proberen de instellingen het plaatje rond te krijgen en op zijn minst minimale zorg te leveren qua personeel. Dat lukt maar zo zo. Zonder de tomeloze inzet van tientallen vrijwilligers, stagiaires en mantelzorgers kan geen instelling de boel meer draaiende houden tegenwoordig. Jarenlange bezuinigingen, het schrappen van aanspraken op zorg en het onvoldoende ophogen van de macrobudgetten zijn daar de oorzaak van.

Al eerder presenteerde de Partij voor de Vrijheid haar ‘Overheadplan’. Wat erop neer komt dat zorgmanagers met behoud van hun salaris weer een uitvoerende taak kunnen gaan vervullen. Zo krijgen we, zonder dat er budget bij hoeft, extra handen aan het bed.

Ook maakten we in onze Tegenbegroting 1 miljard euro extra vrij voor de zorg. Een half miljard euro voor betere salarissen voor alle zorgmedewerkers op de werkvloer, een kwart miljard euro voor meer handen aan het bed, 150 miljoen euro voor meer en beter materieel zoals tilliften en speciale matrassen tegen doorliggen, 100 miljoen euro voor bijscholing van de huidige zorgmedewerkers en tenslotte ook extra geld voor meer programma’s tegen uitdroging, ondervoeding en doorligwonden.

Dat deze voorstellen een stap in de goede richting zouden zijn als de coalitiefracties ze zouden steunen, is zeker, maar daarbij zijn er tot 2020 nog eens een half miljoen extra medewerkers nodig in de zorg. Dat is echt heel erg veel. Op dit moment zijn we bezig met het bedenken van nieuwe plannen en voorstellen om dat voor elkaar te krijgen. Ik nodig u uit om ons te schrijven als u een goed idee heeft waarmee we meer warme en liefdevolle handen aan het bed van onze ouderen kunnen krijgen.  

Bron:
Zorg en Welzijn - Meer handen aan het bed van onze ouderen