Skip to main content

PVV: Dementerenden verdienen vers voedsel

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat dementerenden in een verpleeghuis over een langere periode voedsel voor geschoteld kregen dat (ver) over de datum was.

1.)
Wat is uw reactie op het bericht 'Oud voedsel voor demente bejaarde'(*)?

2.)
Deelt u de mening dat de reactie van het directielid in het artikel “We hebben protocollen maar die werden niet voldoende nageleefd” te kort schiet en dat we veel betere zorg mogen verlangen van dit verpleeghuis en dat er maatregelen getroffen moeten worden zoals een berisping van de medewerkers die (bij herhaling) voedsel bleven voorschotelen die (ver) over de datum was? 

3.)
Bent u bereid te bewerkstelligen dat de inspectie deze gang van zaken onderzoekt? Zo ja, op welke termijn kunnen we de resultaten van dat onderzoek verwachten?

4.)
Bent u bereid om dit verpleeghuis een aanwijzing te geven of te bewerkstelligen dat zij onder verscherpt toezicht komen te staan omdat het onacceptabel is dat dementerenden over een langere periode voedsel krijgen dat (ver) over de datum is en zelfs eieren uit 2009 terwijl ze er bij herhaling op gewezen zijn?

(*) Oud voedsel voor demente bejaarde, Telegraaf.nl