Skip to main content

PVV: kwijtraken kamers bewoners verpleeghuizen schandelijk!

Vragen van het lid Agema (PVV) over het belachelijke bericht dat ouderen wegens lange wachtlijsten hun kamer in hun verpleeghuis kwijt kunnen raken als ze langer dan 14 dagen in het ziekenhuis verblijven of 33 euro per dag moeten betalen om de kamer te behouden.

1.)
Klopt het bericht dat vijf landelijke partijen in de zorg hebben afgesproken dat ouderen na 14 dagen ziekenhuisopname hun kamer in hun verpleeghuis kwijt kunnen raken en dat Actiz en de consumentenfederaties hiermee ingestemd hebben? 

2.)
Was u hiervan op de hoogte? Stemt u in met deze waanzin? 

3.)
Hoe groot is de wachtlijst voor verblijf in een verpleeghuis? Per wanneer zijn deze capaciteitsproblemen opgelost? 

4.)
Wat is er met de 2 miljard euro gebeurd die het vorige kabinet meent uitgetrokken te hebben voor de bouw van nieuwe zorginstellingen/ eenpersoonskamers? 

5.)
Deelt u de mening dat deze zotheid die per 1 januari is ingevoerd per direct teruggedraaid moet worden? 

6.)
Deelt u de mening dat in ons land uitgeprocedeerde asielzoekers beter worden behandeld dan ouderen in het verpleeghuis? 

7.)
Als deze regeling zogenaamd in het leven geroepen is wegens wachtlijsten hoe is het dan mogelijk dat een oudere tegen betaling van 33 euro per dag de kamer ineens wel kan behouden? 

8.)
Bent u bereid het 'Recht op behoud van de eigen kamer bij ziekenhuisopname' op te nemen in de Zorginstellingenbeginselenwet? 

"Bewoner verpleeghuis kan kamer kwijt raken", de Telegraaf, 13 januari