Skip to main content

Fleur Agema in vragenuur

Fleur Agema stelt vragen over ongeschoolde uitzendkrachten die in de Thuiszorg werken.
Klik hier om het fragment te bekijken.