Skip to main content

PVV stelt vragen over een vanuit de AWBZ bekostigde luxe studiereis voor zorgbestuurders

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister en staatssecretaris van VWS over een vanuit de AWBZ bekostigde luxe studiereis voor zorgbestuurders.

1.)
Bent u bekend met het bericht “Luxe studiereis in de zorg op kosten van de AWBZ”? (*)

2.)
Klopt het dat de kosten voor deze reis deels (100.000 euro) betaald is uit de AWBZ en deels (44.744 euro) door VWS? 

3.)
Zo ja, hoe is het mogelijk dat dit geld voor een luxe studiereis wordt ingezet in plaats van voor zorg voor ouderen en gehandicapten? 

4.)
Klopt het dat deze luxe reis voor zorgbestuurders het initiatief is van het ministerie van VWS?

5.)
Zo ja, waarom? Waarom heeft u na uw aantreden deze reis niet geannuleerd? 

6.)
Waarom konden deze topbestuurders deze reis niet betalen van hun riante salaris? 

7.)
Staan er meer van dit soort geldverspillende snoepreisjes gepland en bent u voornemens deze te annuleren? 

(*) Volkskrant, Luxe studiereis in de zorg op kosten AWBZ, 18 feb 2011