Skip to main content

PVV: Waskosten verpleeghuis vaak belachelijk hoog

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Schone was onbetaalbaar voor zorgcliënt’.

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Schone was onbetaalbaar voor zorgcliënt’? (*) 

2.)
Klopt het dat cliënten in zorginstellingen in veel gevallen tot een zesvoud betalen van de € 36 die door de NZa in 2009 als gemiddelde prijs per maand voor het wassen van kleding was bepaald? 

3.)
Deelt u de mening dat maandelijkse eigen bijdragen van € 100, € 140 en € 200 veel te hoog zijn voor het wassen en strijken van kleding van cliënten in zorginstellingen? 

4.)
Deelt u de mening dat, gezien de kwetsbare en afhankelijke positie van cliënten in zorginstellingen, er een maximumbedrag vastgesteld dient te worden voor het wassen en strijken van kleding? Zo ja, hoe denkt u dit te realiseren? En op welke termijn? 

5.)
Is het mogelijk om zorginstellingen te verplichten hun prijslijst voor aanvullende diensten publiek te maken? 

 

(*): Algemeen Dagblad, vrijdag 29 juli 2011.