Skip to main content

PVV stelt vragen over bericht “IGZ: Zorg verpleeghuis Altenova nog niet veilig”

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de Staatssecretaris van VWS over het bericht “IGZ: Zorg verpleeghuis Altenova nog niet veilig” (*).

1.)
Bent u bekend met het bericht “IGZ: Zorg verpleeghuis Altenova nog niet veilig”?

2.)
Hoe kan het dat de situatie in verpleeghuis Altenova amper vooruit gegaan is, terwijl de Inspectie vier maanden lang verscherpt toezicht gehouden heeft? Welke concrete maatregelen heeft de Inspectie gedurende deze vier maanden genomen? Waarom hebben deze maatregelen niet het gewenste effect gehad?

3.)
Wat gaat de Inspectie de komende twee maanden anders, dan wel extra doen om de situatie nu wel te verbeteren? Welke maatregelen gaat u treffen als na twee maanden blijkt dat de situatie nog niet voldoende vooruit gegaan is?

4.)
Deelt u mijn teleurstelling dat er wederom sprake is van falend management?

5.)
Hoe hoog is het salaris van het bestuur van verpleeghuis Altenova? Vindt u dit een reële vergoeding gezien het feit dat zij niet in staat blijkt om leiding te geven aan dit verpleeghuis?

6.)
Deelt u de mening dat de situatie alleen kan verbeteren als verpleeghuis Altenova onder leiding van een ander bestuur komt te staan? Zo ja, welke maatregelen gaat u daartoe treffen en op welke termijn?

 

(*) www.zorgvisie.nl, 24 november 2011