Skip to main content

PVV stelt vragen over bericht 'Klokkenluidster op non-actief'

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Klokkenluidster op non-actief’.

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Klokkenluidster op non-actief’? (*)

2.)
Klopt het bericht dat de Inspectie (IGZ) klachten ontving van medewerkers van zorgvilla De Luchte en dat de namen van de klagers bij de directie van de instelling bekend zijn gemaakt? Zo ja, waarom? Zo nee, hoe is de directie dan achter de naam van de klokkenluidster gekomen?

3.)
Deelt u de mening dat het van de zotte is dat een medewerkster, die zich inzet voor een betere kwaliteit van zorg en daarvoor de Inspectie inschakelt, bang moet zijn voor haar baan?

4.)
Deelt u de mening dat de Inspectie nooit of te nimmer klachten van medewerkers bij een instelling terug mag leggen omdat bij herhaling (**) blijkt dat dit kan leiden tot een heksenjacht tegen de zorgmedewerker(s)?

5.)
Wanneer de Inspectie concludeert dat er hier sprake is van wanbestuur, worden de bestuurders dan hoofdelijk aansprakelijk gesteld volgens de aangenomen motie Gerbrands (PVV) (***) Zo nee, waarom niet?

 

(*) De Telegraaf, 25 oktober 2012

(**) Kamervragen: 2009Z08112

(***) Kamerstuknr. 31016-31