Skip to main content

PVV: vragen over vertrekkende bestuurder ZuidZorg die 170.000€ kost

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht 'Vertrek bestuurder kost ZuidZorg 170.000 euro'.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Vertrek bestuurder kost ZuidZorg 170.000 euro'? (*)

2.)
Deelt u de mening dat het van de zotte is dat deze bestuurder 170.000 euro gekregen heeft voor zeven weken werk? Zo nee, waarom niet?

3.)
Deelt u de mening dat geld wat bedoeld is voor zorg, aan zorg moet worden besteed? Wat gaat u doen om dit geld terug te vorderen zodat het gespendeerd kan worden aan zorg?

4.)
Vindt u het niet onverkoopbaar dat u zware bezuinigingen door gaat voeren op de langdurige zorg, terwijl dergelijke bestuurders er met de poet vandoor gaan?

5.)
Waarom kiest u ervoor om hulpbehoevenden en ouderen hun zorg af te pakken in plaats van bestuurders hun veel te riante ontslagvergoedingen af te pakken?

6.)
Herinnert u zich uw antwoorden op mijn eerdere Kamervragen over het bestuur van ZuidZorg? (**) Wat vindt u ervan dat het bestuur in luttele maanden tijd voor 350.000 euro aan tenenkrommende ontslagvergoedingen over de balk heeft gesmeten? Wat gaat u doen om hier een einde aan te maken?

 

(*) http://www.skipr.nl/actueel/id14787-vertrek-bestuurder-kost-zuidzorg-170000-euro.html

(**) Kenmerk: 2013Z00773