Skip to main content

PVV stelt vragen over veroorzaken ernstige brandwonden door verpleegkundige

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over slechts een waarschuwing bij het veroorzaken van ernstige brandwonden door een verpleegkundige.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Waarschuwing voor badincident zorginstelling'? (*)

2.)
Klopt het dat er hier slechts sprake is van een waarschuwing, dan wel een berisping?

3.)
Deelt u de mening dat de straf voor deze verpleegkundige te laag is vanwege de zeer ernstige brandwonden die zij veroorzaakt heeft waardoor het reeds gehandicapte meisje niet meer kan lopen?

4.)
Deelt u de mening dat het tuchtrecht er hoort te zijn om mensen te beschermen tegen onbekwaam en falend personeel en niet om hen slechts te laten leren van hun fouten? (**)

5.)
Bent u bereid de waarschuwing en berisping uit het tuchtrecht te schrappen, zodat blunderend personeel altijd een hogere straf – zoals doorhaling in het register – opgelegd krijgt? Zo nee, waarom niet?

 

(*) Lees hier het bericht op Telegraaf.nl
(**) http://www.igz.nl/onderwerpen/handhavingsinstrumenten/maatregelen/tuchtrechtelijke-maatregelen/