Skip to main content

PVV: vragen over het onderzoek naar de inzet van mystery guests

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderzoek naar de inzet van mystery guests.

1.)
Wat is uw reactie op het rapport dat suggereert dat mystery guest een mager resultaat geboekt hebben? (*)

2.)
Hoe heeft dit kunnen gebeuren, zeker gezien de 10 miljoen euro die de IGZ extra gekregen heeft tijdens het kabinet Rutte I?

3.)
Deelt u de mening dat het beschamend is dat:
- er maar 2 mystery guests ingezet zijn op 160.000 bewoners in de ouderenzorg?
- deze mensen geen inspecteurs waren?
- er maar 22 bezoeken afgelegd zijn?
- er een heel onderzoek naar 2 mystery guests opgetuigd is?

4.)
Bent u bereid de inzet van mystery guests nu eens serieus te nemen en alles in het werk te stellen om dit te bereiken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dit bewerkstelligen?

(*) bmg.eur.nl