Skip to main content

PVV: stop carrousel disfunctionerende zorgbobo’s

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over een falende zorgbestuurder die nu weer bestuursvoorzitter is van een woon-zorg centrum waar een 91-jarige mevrouw op dubieuze wijze overleden is.

1.)
Wat is uw reactie op de afschuwelijke berichtgeving (*) (**) over het overlijden van een hoogbejaarde mevrouw in woon-zorg centrum De Taling te Den Bosch?

2.)
Hoe bestaat het dat we hier weer te maken hebben met een bestuurder die het product is van een carrousel van disfunctionerende zorgbestuurders die elke keer weer de gelegenheid krijgen om elders te laten zien dat ze onbekwaam zijn?

3.)
Wanneer wordt deze carrousel doorbroken? Waarom heeft u er nog geen werk van gemaakt dat falende bestuurders nooit meer elders aan de bak kunnen in de zorg? Als er wetgeving nodig is wanneer komt die dan?

4.)
Deelt u de mening dat elke zorgverlener bij aantreden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet kunnen overleggen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, per wanneer verankert u dat (alsnog) in wetgeving?

5.)
Deelt u de mening dat veroordeelden voor ouderenmishandeling nooit en te nimmer meer elders in de zorg mogen werken? Zo ja, per wanneer gaat u dat regelen en kunnen we eventuele wetgeving tegemoet zien?

(*) Telegraaf, Horror-tehuis in greep van angst, 22 juli 2013
(**) Knevel & van den Brink, 17 juli 2013