Skip to main content

Motie VAO mantelzorg - PVV: Tot 15 ipv 5 jaar geen verplichte huishoudelijke hulp

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in de 'richtlijn indicatieadvisering Hulp bij het Huishouden' de aanwezigheid van kinderen vanaf 5 jaar in een huishouden aanleiding kan zijn tot het niet indiceren van huishoudelijke hulp;

van mening, dat kinderen van bijvoorbeeld gehandicapte ouders al veel meer hand- en spandiensten doen zoals het opendoen als er wordt aangebeld, kopjes, pennen of de krant aanreiken of de tafel afnemen;

van mening, dat de aanwezigheid van kinderen tussen de 5 en 15 jaar in een gezin niet mag leiden tot het niet indiceren van huishoudelijke hulp;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat de aanwezigheid van kinderen in een huishouden pas vanaf de leeftijd van 15 jaar mag worden meegenomen in de indicatiestelling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema