Skip to main content

Geld naar zweefcursussen in plaats van zorg

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat Zorggroep Oude en Nieuwe Land honderdduizenden euro's verspilt aan zweverige managementcursussen.

1.)
Bent u bekend met het bericht "honderdduizenden euro's aan Sezen managerscursussen bij Zorgroep Oude en Nieuwe Land"?

2.)
Hoeveel onvrijwillig afgedragen belastinggeld en onvrijwillig afgedragen zorgpremiegeld verspilde Zorggroep Oude en Nieuwe Land aan deze zweefcursussen voor haar managers?

3.)
Is Zorggroep Oude en Nieuwe Land onbekend met uw megabezuinigingen op de ouderenzorg van meer dan 4 miljard euro waaronder de sluiting van de verzorgingshuizen en het halveren van de thuiszorg?

4.)
Klopt het dat de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Van Soelen, de zweefcursussen af neemt bij het bureau Sezen waar zijn vrouw een bestuursfunctie vervult? Deelt u de mening dat dit riekt naar de schijn van belangenverstrengeling? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hiertegen ondernemen?

5.)
Klopt het dat bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land vorig jaar 1 extern financieel manager 25.000 euro per maand toucheerde? En Klopt het dat deze grootgraaier ingevlogen werd door het bedrijf Bascole dat een dochteronderneming is van het bureau Sezen dat de zweefcursussen verzorgde? Deelt u de mening dat dit riekt naar de schijn van belangenverstrengeling? Zo nee, waarom niet? Zo ja wat gaat u hiertegen ondernemen?

6.)
Klopt het dat de Raad van Toezicht deze toestand goed keurde? Zo ja, wat vindt u daarvan?

7.)
Klopt het dat het bedrijf Sezen ook zweefcursussen verzorgde voor het college van B&W in de Noordoostpolder en dat wethouder Wouter Ruifrok (PvdA) mede daarom moest vertrekken? Zo ja, waarom gaan deze toestanden daarna dan gewoon door maar dan bij een zorginstelling?

8.)
Hoe kan het dat het opnieuw niet VWS zelf is die dit soort misstanden aan het licht brengt en uit bant maar in dit geval de lokale partij ONS Noordoostpolder?