Skip to main content

PVV-vragen inzake Achmea: "Bij sterffase geen professionals aan bed"

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris en minister van VWS over het bericht: 'Achmea: rust of slaapt u tijdens de sterffase, dan geen professionals aan uw bed'.

1) Bent u bekend met het bericht 'Achmea: rust of slaapt u tijdens de sterffase, dan geen professionals aan uw bed'?

2) Wat is uw reactie op deze schandalige aanscherping van het inkoopbeleid van Achmea, nog geen 6 maanden nadat de zorgverzekeraars verantwoordelijk zijn geworden voor het leveren van de Palliatief Terminale Zorg?

3) Bent u ervan op de hoogte, dat juist bij iemand die stervende is, het van groot belang is dat er een professional naast het bed zit om het zo hoognodige comfort (pijn, benauwdheid) in de laatste fase (op elk moment) te waarborgen? Zo nee, hoe ziet u de laatste fase dan wel?

4) Bent u met ons van mening dat het schandalig is, dat Achmea juist die zorg niet declarabel acht als de stervende rust of slaapt en dit begeleiding noemt en dus geen aanspraak onder de zorgverzekeringswet?

5) Hoe wordt er in dit geval omgegaan met palliatieve sedatie, waarbij de stervende in slaap wordt gehouden en observatie van pijn en benauwdheid cruciaal is? Moet hier dan maar iemand van de gemeente naast gaan zitten?

6) Is dit wat u bedoelt met dat u vindt dat de Palliatieve Terminale Zorg goed geregeld is nu het versnipperd is over de zvw, wlz en particuliere instellingen?

6) Bent u nog steeds van mening, dat de overheveling van de Palliatieve Terminale Zorg naar de zorgverzekeraars in goede handen is? Zo ja, waarom?

7) Deelt u de mening dat Achmea het met haar reactie dat de professional moet bepalen wanneer afwezigheid kan, zich al op een onacceptabel hellend vlak begeeft, omdat ze tóch pogen te beknibbelen op de intensieve 24-uurszorg in de stervensfase? Zo nee, waarom niet?

8) Bent u bereid deze mensonterende stap van Achmea direct terug te draaien? Zo nee, waarom niet?

(*) Achmea: rust of slaapt u tijdens de sterffase, dan geen professionals aan uw bed,Lextabak.nl, 17 juli 2015