Skip to main content

Inbreng AO Ouderenzorg

Omdat mijn collega Reinette Klever een ongeluk heeft gehad, ik wens haar beterschap vanaf hier, mocht ik de afgelopen weken een aantal debatten van haar met de minister overnemen. Die minister heeft veel bereikt. Eerlijk is eerlijk. Goed bestuur komt van de grond, van de Inspectie wordt veel meer verlangd en nu stort ze zich op de geneesmiddelenprijzen. Stuk voor stuk zaken die vele jaren waren blijven liggen, die een plek kregen in het gedoogakkoord en waar de huidige coalitie trots op mag zijn omdat ze uitgevoerd worden.

Hetzelfde geldt voor de langdurige zorg, alleen is de uitkomst van de succesvol doorgevoerde plannen van Van Rijn tegengesteld aan die van zijn collega op het ministerie: het aantal bloedende dossiers is inmiddels niet meer te tellen. Volledig kapotgemaakt is het knappe visievolle stelsel van de zeven treden van de ouderenzorg dat wij voor onze allerkwetsbaarsten zo zorgvuldig hadden opgebouwd: verzorgingshuizen weg, aanleunwoningen weg, dagbesteding grotendeels weg, tienduizenden zorgmedewerkers weg, huishoudelijke hulp voor de helft weg en ga zo maar door. Een kostenpost, dat zijn onze allerbreekbaarsten voor een groot deel van deze Kamer.

Er staan vandaag punten op de agenda uit 2013 en 2014. Onder andere over mondzorg en voeding. Ook wachten we inmiddels al jaren op een onderzoek en plan van aanpak met betrekking tot het terugdringen van het buitensporige gebruik van psychofarmaca bij verpleeghuisbewoners. Zij worden massaal gedrogeerd. Hier hoop je op een Schippers, maar je krijgt Van Rijn. En ach, Schippers, dit probleem los je op met banen, banen, banen, maar de VVD schrapte er al 75.000 in de zorg. Een aantal dat vermoedelijk oploopt tot meer dan 100.000. Dus een Schippers redt ons hier ook niet.

Terwijl een tekort aan zorgmedewerkers nu juist hét probleem is in de ouderenzorg. Met genoeg collega’s kun je namelijk gewoon tanden poesten. Probleem opgelost. Met genoeg collega’s kun je gewoon iemand helpen met eten. Probleem opgelost. Met genoeg collega’s kun je de bewoners gewoon genoeg aandacht geven en hoef je ze niet plat te spuiten. Probleem opgelost.

Met de inzet van de Agemagelden in Rutte 1 waren we wat dat betreft ook op de goede weg. Maar het Kunduzakkoord zette er een streep doorheen. Als VVD, CDA, D66, GroenLinks, de ChristenUnie en later de PVDA deze gelden niet geschrapt hadden, dan werden er nu tanden gepoetst, werd er goed gegeten en werd er niemand zomaar gedrogeerd.

Dan hoefde er nu geen goede sier gemaakt worden met € 200 miljoen euro extra. Extra ten opzichte van wat? Wees eens eerlijk. Geef eens openheid van zaken. Wees eens transparant. Met de Agemagelden werd de kostprijs opgekrikt van 96 naar 100%, en nu staan we inclusief deze 200 miljoen euro op 91% van de kostprijs en er staat nog een extra bezuiniging van 500 miljoen euro gepland op de verpleeghuiszorg voor volgend jaar.

Ook blijft er maar gepocht worden met de 150 ‘Waardigheid en trots’-aanbieders die met best practices gaan werken.

Het is toch van de zotte dat het PVV-Experiment Regelarme zorginstellingen (ERAI) dit nu juist de afgelopen jaren deed en dat de uitkomsten doelbewust op de plank worden gelegd? Waarom is die eindevaluatie nog altijd niet naar de kamer gestuurd? Te pijnlijk om toe te geven dat je liever een nieuw experiment uitschrijft in plaats van dat je ie uit een eerdere invoert omdat je dan je net aangenomen wetten drastisch moet wijzigen?

De tussenevaluatie kwam pas na de behandeling van de WLz naar de Kamer en kon dus niet meegenomen worden bij de wetsbehandeling. En dan komt nu de eindevaluatie pas na de vernieuwingsagenda. Welja joh. Benieuwd wat er nog mogelijk is met de resultaten van de eindevaluatie.

Deze regering heeft eerst de zorg kapotbezuinigd en probeert nu goede sier te maken met oude PVV-plannen. Intussen rekken ze tijd. En dit alles over de rug van de meest kwetsbare in onze samenleving: liever nog wat gebitten weg laten rotten, liever nog wat extra ondervoeding, liever nog wat meer zorgmedewerkers minder, liever nog even doorgaan met drogeren, dan een PVV-initiatief invoeren. Waanzin.