Skip to main content

PVV stelt vragen over aanbieders wijkverpleging

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat aanbieders van wijkverpleging nu al op budgetplafonds stuiten.

1.)
Bent u bekend met het bericht: 'Aanbieders stuiten nu al op budgetplafond'? (*)

2.)
Wat vindt u ervan, dat de helft van de leden van de brancheorganisatie voor thuiszorg, BTN, aangeeft problemen te hebben met het jaarbudget voor wijkverpleging?

3.)
Bij hoeveel van deze organisaties dreigt een cliëntenstop?

4.)
Bij hoeveel van deze organisaties gaat het om cliëntenstops in de palliatief terminale thuiszorg?

5.)
Bij hoeveel van deze organisaties dreigt een wachtlijst te ontstaan?

6.)
Bij hoeveel van deze organisaties dreigen ontslagen te vallen?

7.)
Bij hoeveel van deze organisaties dreigt faillissement en dus discontinuïteit van zorg te ontstaan?

8.)
Wat vindt u ervan dat cliënten door zorgverzekeraars worden doorverwezen naar zorgorganisaties waar nog wel ruimte in het budget is? Hoe rijmt u dit met de keuzevrijheid van cliënten?

9.)
Bent u met ons van mening, dat ondanks dat er doelmatiger gewerkt wordt en er minder inzet van zorg is, het budget voor de wijkverpleging gewoonweg niet afdoende is?

10.)
Waarom is bijstelling van de contracten en budgetafspraken niet mogelijk? Wat kan uw rol hierin zijn?

11.)
Bent u nog steeds van mening dat de megabezuiniging dit jaar van 600 miljoen euro op het budget voor verpleging en verzorging niet van invloed is op de genoemde problematiek? Zo ja, graag een uitgebreide toelichting.

12.)
Vorig jaar gokte u erop dat de zorgaanbieders hun tekorten door de bezuiniging van 400 miljoen euro konden aanvullen vanuit hun reserves, denkt u dit jaar weer te kunnen gokken? Zo ja, gaarne een toelichting.

(*) Aanbieders stuiten nu al op budgetplafond, Skipr, 13 juli 2016